当前位置:首页

Đánh giá Epic 2022: Chi tiêu người dùng trung tâm trò chơi đạt 820 triệu đô la Mỹ

发布时间:2024-03-02 19:13:59   来源:湖北十堰张湾区    
字号:

ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹGiá cổ phiếu của Li Ning tăng gần 5% các tổ chức.

ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹChứng khoán Huaxin: Một cổ phiếu dự kiến ​​sẽ lấy lại hành động của mình để chú ý đến các ước tính đặc biệt, sửa chữa tiêu dùng, cơ hội cấu trúc AI+, sự suy giảm đột ngột trong A -shares, dường như được hồi sinh, các hạn chế chính sách và kết quả chồng chất. phân công.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹSau khi cải chính sốc khổng lồ ngắn hạn, dưới sự hỗ trợ gấp ba của định hướng cơ bản, điều dưỡng chính sách và bổ sung vốn, một cổ phiếu dự kiến ​​sẽ lấy lại hành động của họ, chú ý đến các ước tính đặc biệt, sửa chữa tiêu dùng và cơ hội cấu trúc AI+.

Đánh giá Epic 2022: Chi tiêu người dùng trung tâm trò chơi đạt 820 triệu đô la Mỹ

ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹDòng chính trong suốt cả năm vẫn còn xoay giữa các ký tự Trung Quốc và AI+, và quý thứ hai sẽ lan truyền vừa phải theo hướng phục hồi tiêu dùng: 1) chú ý đến "đánh giá đặc biệt của Trung Quốc" của ba nguyên tắc cơ bản, chính sách và chính sách Các quỹ: Đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng Vành đai và đường bộ được xúc tác, ông là định hướng của các công ty kỹ thuật quốc tế, chuỗi ngành công nghiệp doanh nghiệp trung tâm (nhà điều hành, y học Trung Quốc, chất bán dẫn, v.v.), cải cách doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước+nền kinh tế kỹ thuật số, tinh chỉnh lớn và các hướng khác.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹ2) Chú ý đến hướng sửa chữa tiêu thụ giúp cải thiện các nguyên tắc cơ bản: chủ yếu là thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sắc đẹp, chuỗi dược phẩm và hoàn thành bất động sản (nội thất thiết bị gia dụng) rõ ràng được sửa đổi bởi kỳ vọng lợi nhuận.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹ3) Trong quá trình bố trí DIP của dòng chính AI+, hãy chú ý đến người lãnh đạo phần cứng ngược dòng được xác định mạnh mẽ nhất: Nhu cầu năng lượng máy tính thông minh liên quan đến AI đã bùng nổ, nó dự kiến ​​sẽ thúc đẩy khối lượng ngược dòng nhanh chóng (CPO, GPU, máy chủ , v.v.); hướng (Xinchuang và phần mềm công nghiệp) cũng sẽ mở ra một cơ hội tốt.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹYuekai Securities: Vào tháng 5, hiệu suất của phần TMT, khu vực tiêu dùng lớn và phần đảo ngược của vấn đề nan giải có thể được nói rằng từ góc độ cơ bản, các yếu tố như tiêu dùng, đầu tư bất động sản trong quý thứ hai và xuất khẩu sẽ Tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế. Hiệu ứng cơ sở được chồng lên nhau và các nguyên tắc cơ bản có một sự hỗ trợ nhất định; từ quan điểm của cấp độ giao dịch, tắc nghẽn giao dịch hiện tại đang ở mức cao lịch sử và đang lan rộng và làm mát, và nó sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong tương lai.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹTừ quan điểm của các mối quan tâm thị trường, thời gian công bố hiệu suất đã kết thúc và thị trường có tầm quan trọng hơn vào việc xác minh hiệu suất; Khung đọc "Các yếu tố thành lập mùa" cho thấy hiệu suất của tấm TMT, phần tiêu dùng lớn và phần đảo ngược của tình huống khó xử có thể chiếm ưu thế vào tháng Năm.

ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹDo đó, nên chú ý đến ba dòng chính: Thứ nhất, ngành công nghiệp tiêu dùng lớn tiếp tục thịnh vượng cao; 2. Đầu tư chủ đề như Zhongte và "Belt and Road" dưới sự cải cách của các doanh nghiệp nhà nước;ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹCaitong Securities: Không cần phải bi quan quá mức trong giai đoạn cải chính thị trường. Tăng và giao dịch quá nhiệt là cơ chế vốn có của việc điều chỉnh tự phát của thị trường. Sau quyết định của tháng Tư, hiệu suất sẽ là cốt lõi.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹHiện tại, những thay đổi trong và ngoài nước đã tăng cường. Các công ty cao cấp sẽ đi đến hành trình thách thức và cơ hội tiếp theo? Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Hkust Xunfei nói rằng để đối phó với sự không chắc chắn của Phát triển kinh tế toàn cầu, Hkust Xunfei phụ thuộc vào việc dựa vào sự đổi mới kinh doanh và hệ thống dựa trên cơ sở hỗ trợ, chúng tôi luôn duy trì các công nghệ cốt lõi quan trọng và tiếp tục lãnh đạo, và liên tục thúc đẩy các ứng dụng kinh doanh và sản phẩm của "sự khác biệt+khác biệt".

ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹDựa trên lĩnh vực sinh kế xã hội cần thiết để được giải quyết, thông qua mối liên kết ba người của G, B -end và C -end, nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các nhu cầu xã hội, hình thành thu nhập bền vững có thể vượt qua kinh tế xe đạp.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹNgoài ra, Hkust Xunfei cũng nói rằng trong một môi trường vĩ mô như dân số già và tỷ lệ sinh giảm, từ cổ tức dân số đến cổ tức tài năng đến cổ tức ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một xu hướng không thể tránh khỏi của sự phát triển công nghiệp. Công ty sẽ tiếp tục giải quyết xã hội Nhu cầu với những lợi thế sáng tạo. Hãy để AI một nguồn tăng trưởng liên tục của hiệu suất xã hội và công ty.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹ"Mặc dù tác động môi trường bên ngoài là rõ ràng, môi trường trong nước không ngừng cải thiện.ĐánhgiáEpic2022Chitiêungườidùngtrungtâmtròchơiđạt820triệuđôlaMỹ"Chín ngày của Hua Da cũng tương đối lạc quan.

Đầu tiên, về chính sách, các cơ quan chính phủ có liên quan đã giới thiệu liên tiếp một số lượng lớn các chính sách và quy định hỗ trợ và đáng khích lệ, tạo ra một chính sách và môi trường thể chế tốt để phát triển ngành công nghiệp mạch và phần mềm tích hợp.Thứ hai, ở cấp độ sinh thái của ngành, ngày càng có nhiều công ty mạch tích hợp trong nước đã tăng cường hợp tác trong các công ty EDA trong nước.

Đánh giá Epic 2022: Chi tiêu người dùng trung tâm trò chơi đạt 820 triệu đô la Mỹ

Hua Dajiu nói rằng khi đối mặt với những rủi ro của tác động môi trường bên ngoài, công ty sẽ duy trì quyết tâm chiến lược của mình, tiếp tục chú ý đến các chính sách quốc gia và động lực phát triển công nghiệp liên quan, tích cực nắm bắt các cơ hội thị trường tương ứng và đạt được sự phát triển ổn định.Bao gồm mô hình nghiên cứu và phát triển độc lập, phát triển hợp tác, và sáp nhập và mua lại, tăng tốc độ đột phá của toàn bộ bố cục quy trình và các công nghệ cốt lõi, và liên tục cải thiện mức độ thay thế nội địa hóa và quy mô ứng dụng, và cung cấp hỗ trợ và đảm bảo cho Sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngành công nghiệp mạch tích hợp của đất nước tôi.AI đang trở thành khả năng cạnh tranh cốt lõi của sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành. Trên thực tế, ngành công nghiệp cao cấp của đất nước tôi đang đẩy nhanh công nghệ "cổ bị mắc kẹt" để vượt qua các khu vực quan trọng.Đặc biệt, dưới sự tăng cường liên tục của các chính sách liên quan, trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, mạch tích hợp, sức khỏe cuộc sống, khoa học não, sinh hóa, công nghệ trống rỗng, sâu sâu và các khu vực khác đã hướng tới. Các dự án khoa học và công nghệ đã được tăng tốc.

Về vấn đề này, các công ty cao cấp trong nhiều gia đình cũng cảm thấy như vậy.Từ quan điểm của Ngày thứ chín của Trung Quốc, sau Đại hội Quốc gia lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Đảng đã thành lập Ủy ban Khoa học và Công nghệ Trung ương, và Hội đồng Nhà nước đã thiết lập lại Bộ Khoa học và Công nghệ để gắn kết Great Tầm quan trọng đối với sự phát triển của phát triển khoa học và công nghệ.Đề xuất các chính sách và biện pháp liên quan đã làm rõ thêm định hướng phát triển của ngành công nghiệp mạch tích hợp.Lấy trường EDA nơi Huada chín ngày làm ví dụ, là một trong những liên kết chính trong lĩnh vực mạch tích hợp, sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan sẽ được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của tiểu bang cho ngành công nghiệp mạch tích hợp.

Trong vài năm qua, tốc độ tăng trưởng của EDA trong nước cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của EDA trong nước và toàn cầu. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các chính sách quốc gia, người ta hy vọng rằng các EDA trong nước sẽ duy trì xu hướng phát triển bền vững, ổn định và bền vững trong Vài năm tới.Hkust Xunfei cũng đề cập rằng "kế hoạch năm năm thứ mười bốn" đã lên kế hoạch cho trí tuệ nhân tạo là một trong những "ưu tiên cao nhất" trong lĩnh vực cắt giảm khoa học và công nghệ. Quy mô, tiếp tục cung cấp các chính sách tốt và môi trường vĩ mô.

Đánh giá Epic 2022: Chi tiêu người dùng trung tâm trò chơi đạt 820 triệu đô la Mỹ

Liên quan đến triển vọng phát triển công nghiệp trong tương lai, Hkust Xunfei cũng đầy tự tin. "Trí tuệ nhân tạo, là động lực cốt lõi của một vòng thay đổi công nghiệp mới, đã bắt đầu trao quyền Thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau. Trở thành động cơ cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.Sự thịnh vượng cao và không gian tiềm năng của ngành công nghiệp AI sẽ cung cấp một nền tảng phát triển tốt cho toàn bộ chuỗi ngành và dần dần chuyển đổi từ sự bổ sung hữu ích của phát triển ngành sang khả năng cạnh tranh cốt lõi của sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành.

"Công ty nói.Các tổ chức thị trường cho biết các hạn chế làm đẹp đối với đầu tư cao cấp của Trung Quốc vào Trung Quốc là tối thiểu. Nhiều công ty công nghệ cốt lõi và nghiên cứu người bán vào cuối tuầnHiệp hội tài chính ngày 23 tháng 4 (biên tập XIA Junxiong) vào thứ Sáu (21 tháng 4) giờ địa phương, chủ tịch của các thủ lĩnh Hoa Kỳ và Tướng Mark Milly nói rằng Hoa Kỳ đã quyết định cung cấp 31 M1 EBLAM trong xe tăng của Ukraine Sri Lord, sẽ ảnh hưởng đến Chiến tranh, nhưng không phải là "kẻ giết người" để đảm bảo chiến thắng của Chiến tranh Ukraine.Milly và Bộ trưởng Quốc phòng Lauda Austin của Milly và Hoa Kỳ đã đến căn cứ không quân Ram Stein ở Ram Tetin ở Đức vào thứ Sáu để thảo luận với các đồng minh để hỗ trợ Ukraine.Milly tiết lộ rằng các xe tăng được sử dụng để huấn luyện quân đội Ukraine sẽ đến Đức trong vòng vài tuần.Bể chiến đấu chính của M1 Abrams là xe tăng chiến đấu chính của Quân đội Hoa Kỳ.

"Tôi có sự lập dị, tôi nghĩ chiếc xe tăng M1 là xe tăng tốt nhất trên thế giới.Xe tăng M1 có tác động sau khi giao hàng, nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng cuộc chiến không có viên đạn bạc.

"Trong niềm tin và truyền thuyết tôn giáo phương Tây, viên đạn bạc là vũ khí duy nhất có thể chiến đấu chống lại người sói, phù thủy và những con quái vật khác.Đạn bạc được sử dụng để ẩn dụ các giải pháp cho các dịp khác nhau một lần và mãi mãi.

Nhận xét của Milly nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang cố gắng bác bỏ quan điểm của Ukraine và một số đồng minh, nghĩa là một vũ khí cụ thể như là xe tăng chiến đấu chính, máy bay chiến đấu F-16 hoặc hệ thống pháo binh tầm xa-nó sẽ trở thành Một thiết bị đảo ngược tình hình chiến tranh.Mặc dù Hoa Kỳ và Châu Âu đã cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine, trong những tháng gần đây, nhưng cuộc tiền tuyến của Nga và xung đột của Ukraine là bế tắc.

Ukraine trước đây đã yêu cầu cung cấp các máy bay chiến đấu để giúp họ chiến đấu chống lại Nga, nhưng Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu.Hoa Kỳ không chỉ từ chối cung cấp trực tiếp các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, mà còn từ chối kế hoạch của Ba Lan để "cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine thông qua Căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Đức".Austin cho biết hôm thứ Sáu rằng nhu cầu cấp bách nhất đối với Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại là hệ thống phòng không mặt đất.Các quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ: Xe tăng Mỹ không phải là một "kẻ giết người" không thể đảm bảo rằng Ukraine chiến thắng trong trận chiến

Hiệp hội tài chính ngày 23 tháng 4 (phóng viên Huang Jingsi) Trong quý đầu tiên, một số dữ liệu vĩ mô tiếp tục được cải thiện, vượt quá mong đợi của thị trường.Thứ Sáu tuần trước, chỉ số chính của thị trường A -share đã giảm và các bản nhạc phổ biến như AI và chất bán dẫn thường xuất hiện.

Bạn nghĩ gì về các nguyên tắc cơ bản kinh tế?Những yếu tố nào đã gây ra điều chỉnh?Một số nhà kinh tế trưởng, các nhà phân tích của các nhà phân tích ngành môi giới và người đứng đầu các doanh nghiệp cao cấp đã được các phóng viên từ ĐCSTQ phỏng vấn.Nhiều quan điểm sáng sủa: nhấn mạnh cơ sở của nền kinh tế về cơ bản là tốt. Đánh giá từ một số dữ liệu vĩ mô trong quý đầu tiên của năm nay, cơ sở của nền kinh tế về cơ bản đã được chứng minh thêm.

Peng Wensheng, nhà kinh tế trưởng của CICC, nói rằng trong quý đầu tiên, GDP và các chỉ số kinh tế chính vào tháng 3 tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu tần số cao cho thấy thị trường bất động sản là rõ ràng. Nhu cầu tiêu thụ ngày lễ tháng Năm rất mạnh. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.Vào ngày 21 tháng 4, cuộc họp của Ủy ban Cải cách Trung ương đã công bố một tín hiệu mạnh mẽ về cải cách ngày càng sâu sắc và mở ra.

Pan Hongsheng, nhà kinh tế trưởng của Viện nghiên cứu tài chính chứng khoán Trung Quốc, cũng tuyên bố rằng xu hướng ổn định sự ổn định kinh tế trong quý đầu tiên và GDP tăng 4,5%so với cùng kỳ. Và khó khăn.Pan Hongsheng tin rằng đằng sau điều này chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ cho năm khía cạnh.Đầu tiên là đẩy nhanh sự phục hồi của phía cung, và giá trị của ngành công nghiệp và dịch vụ đã tăng nhanh trong năm -on -ayar và tháng -on -month.Thứ hai, tổng doanh số bán lẻ của hàng tiêu dùng xã hội đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là liên hệ với các cuộc phỏng vấn như du lịch, du lịch, phục vụ và chỗ ở.

Thứ ba, cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là các ngành công nghiệp cao đã tăng nhanh.Thứ tư, xuất khẩu và nhập khẩu vào tháng 3 đã tăng 23,4%và 6,1%năm, tương ứng, và các tác động hỗ trợ của nước ngoài tăng lên.

Thứ năm, dữ liệu như bán hàng dân cư, đầu tư và tài chính cho thấy sự ổn định của thị trường bất động sản đã xuất hiện thêm.Đằng sau sự phục hồi của nền kinh tế trong nước, Gao Ruidong, nhà kinh tế vĩ mô chính tại Everbright Securities, đã chứng kiến ​​vai trò mạnh mẽ của một tín hiệu tích cực của các chính sách vĩ mô.

Một mặt, mạnh mẽ thúc đẩy sự tự tin của thị trường.Kể từ đầu năm nay, tất cả các loại hiện thực đã tiếp tục hạ cánh, cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp tư nhân. và nhu cầu để thúc đẩy một vòng tròn đạo đức của nền kinh tế trong nước.

图说天下

×
{dede:qrcode/}

今日头条

Microsoft đã xác nhận rằng tay cầm không dây Xbox đã xuất hiện ở nhiều quốc gia
1
Microsoft đã xác nhận rằng tay cầm không dây Xbox đã xuất hiện ở nhiều quốc gia

猜你喜欢

推荐文章

友情链接