当前位置:首页

Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Hoa Kỳ không vội vàng lấp đầy trữ lượng dầu chiến lược!Hãy cảnh giác với những căng thẳng về địa lý, và sau đó giúp đỡ những con bò đực

发布时间:2024-03-01 22:53:52   来源:西藏那曲巴青县    
字号:

ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựTrong một thời kỳ đặc biệt, chính sách đặc biệt thứ hai -hand giá tham khảo nhà ở "sinh" đã được "sinh ra" ở một số thành phố. Ở một số thành phố, giá đảo ngược hai nhà đầu tiên là nghiêm trọng. Thâm Quyến là thành phố đầu tiên giới thiệu Giá tham khảo nhà ở.

ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựVào tháng 3, quyền nuôi con của ngân hàng thương mại là 7,24 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 21,9 tỷ nhân dân tệ so với tháng trước.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựHình: Các nhà quản lý nợ tín dụng khác nhau và tháng tăng (nguồn dữ liệu: thu nhập vững chắc, liên kết tài chính) Các nhà môi giới và bảo hiểm tăng trái phiếu làm tăng cổ phiếu của họ, tiền đã giảm đáng kể việc nắm giữ của họ, các ngân hàng tăng sở hữu điểm nợ địa phương. Các ngân hàng thương mại đã tăng sở hữu vào tháng 3, nhưng sự gia tăng sở hữu của nó đã bị thu hẹp từ tháng 2; sự gia tăng sự tăng sở hữu của các công ty chứng khoán và các tổ chức bảo hiểm đã mở rộng; các khoản tiền rộng hơn tiếp tục giảm cổ phiếu của họ, nhưng việc giảm cổ phần bị thu hẹp.

Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Hoa Kỳ không vội vàng lấp đầy trữ lượng dầu chiến lược!Hãy cảnh giác với những căng thẳng về địa lý, và sau đó giúp đỡ những con bò đực

ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựHình: Sự gia tăng gia tăng trong việc lưu trữ trái phiếu của các tổ chức khác nhau trong Viện Nợ Trung Quốc và Viện Thánh Khánh (Nguồn dữ liệu: Thu hoạch rắn Haitong, được biên soạn bởi Hiệp hội Tài chính), một cách chi tiết, quy mô của các ngân hàng thương mại tăng từ 1427,5 tỷ nhân dân tệ trong tháng 2 lên 7246 100 triệu nhân dân tệ, chủ yếu tăng các khoản nợ địa phương và hóa đơn tiền gửi.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựTrái phiếu kho bạc, trái phiếu địa phương và trái phiếu chính phủ đã tăng sở hữu 69 tỷ nhân dân tệ, lần lượt là 291,2 tỷ nhân dân tệ và 61,3 tỷ nhân dân tệ; nắm giữ của họ đã tăng sở hữu 126,6 tỷ nhân dân tệ;ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựThang đo giảm quỹ lớn đã giảm từ 173,5 tỷ nhân dân tệ trong tháng 2 xuống còn 88,8 tỷ nhân dân tệ.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựNgoài nợ và lưu ký của công ty, các phiếu giảm giá còn lại được tăng lên bằng cách giảm cổ phần và tăng sở hữu.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựQuy mô giảm tiền gửi của khoản tiền gửi đã tăng từ 150 tỷ nhân dân tệ lên 436,5 tỷ nhân dân tệ, và nợ chính phủ đã thay đổi từ 114,1 tỷ nhân dân tệ lên mức tăng 219,6 tỷ nhân dân tệ.

ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựHình: Các quỹ chính của việc tăng quỹ rộng hơn (Nguồn dữ liệu: HAITONG SOLID HARVEST, Cơ quan tài chính đã sắp xếp) vào tháng 3, các công ty bảo hiểm và chứng khoán đã tăng sở hữu với trái phiếu.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựQuy mô bảo hiểm tăng mở rộng từ ngày 24,9 tỷ nhân dân tệ đến 110,8 tỷ nhân dân tệ. bị giảm.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựMong chờ tương lai, Procter & Gamble đã tăng dự báo doanh số của mình cho năm tài chính 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng thêm 1%trong năm.

ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựCông ty cũng sẽ tăng sự tăng trưởng của doanh số bán hàng hữu cơ từ 4%lên 5%trước đó lên khoảng 6%.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựTỷ giá hối đoái dự kiến ​​sẽ có tác động tiêu cực của 5 điểm phần trăm đối với mức tăng trưởng doanh số chung của năm tài chính này.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựCông ty duy trì dự kiến ​​dự kiến ​​dự kiến ​​4%-on -on sau khi pha loãng, nhưng dự kiến ​​thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ gần với mức thấp của hướng dẫn.ắcnhởgiaodịchdầuthôHoaKỳkhôngvộivànglấpđầytrữlượngdầuchiếnlượcHãycảnhgiácvớinhữngcăngthẳngvềđịalývàsauđógiúpđỡnhữngconbòđựChi tiêu vốn dự kiến ​​chiếm khoảng 4%doanh thu thuần của hàng năm; năng suất dòng tiền miễn phí sẽ đạt 90%sau khi điều chỉnh.

Công ty dự kiến ​​sẽ trả khoảng 9 tỷ đô la cổ tức trong năm tài khóa 2023 và mua lại 7,4 tỷ đến 8 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông của Mỹ.Sau khi báo cáo tài chính được công bố, tính đến thời điểm báo chí, thị trường chứng khoán đã tăng 2,15%.

Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Hoa Kỳ không vội vàng lấp đầy trữ lượng dầu chiến lược!Hãy cảnh giác với những căng thẳng về địa lý, và sau đó giúp đỡ những con bò đực

Procter & Gamble (PG.US) Q3 doanh thu Net tăng 3,5%năm -không vượt quá hướng dẫn doanh thu hàng năm dự kiếnPG-0,97%Thêm/Xóa từ danh mục đầu tư vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu vào sự kết hợp thành công để thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc chi nhánh đầu tư của Anh. ; Gamble (NYSE: PG), nó đã tăng 2,27%trước thị trường vào thứ Sáu (21). Trước đó, một báo cáo tài chính hàng quý tích cực đã được công bố và kỳ vọng doanh số hàng năm đã được tăng lên. Nhờ giá tăng, dự kiến ​​sẽ bù đắp Tác động tiêu cực của người tiêu dùng để mua sản phẩm rẻ hơn.Tuy nhiên, Procter & Gamble cũng dự kiến ​​sẽ gần với mức thấp của các hướng dẫn của năm tài chính.Trong quý đầu tiên, doanh số P & G đã tăng 4%trong năm -N -AYEAR lên 20,7 tỷ đô la Mỹ, vượt quá kỳ vọng thị trường là 19,32 tỷ USD.

Sau khi loại bỏ tác động của tỷ giá hối đoái, mua lại và tài sản, tốc độ tăng trưởng của doanh số bán hàng hữu cơ là 7%.Lợi nhuận ròng là 3,4 tỷ đô la Mỹ, 1,37 đô la mỗi cổ phiếu, thị trường dự kiến ​​là 1,33 đô la và cao hơn 3,36 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái, 1,33 đô la mỗi cổ phiếu.Tuy nhiên, doanh số của các sản phẩm của Procter & Gamble đã giảm 3%, điều đó có nghĩa là doanh số đã giảm trong quý thứ tư liên tiếp.Ngoài kinh doanh sức khỏe và làm đẹp, tất cả các bộ phận của Procter & Gamble đã giảm doanh số bán hàng hàng quý.

Tuy nhiên, giá sản phẩm đã tăng 10%trong năm -một năm để che đậy sự sụt giảm doanh số.Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận gộp của Procter & Gamble trong quý thứ ba đã tăng 150 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và việc tăng giá đã mang lại 470 điểm cơ bản.

Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Hoa Kỳ không vội vàng lấp đầy trữ lượng dầu chiến lược!Hãy cảnh giác với những căng thẳng về địa lý, và sau đó giúp đỡ những con bò đực

Nhìn về phía trước cả năm, P & G hy vọng rằng doanh số hữu cơ sẽ tăng khoảng 6%trong năm tài khóa 2023 và dự báo trước đó là 4%đến 5%.Procter & Gamble duy trì kỳ vọng thu nhập hàng năm tăng 4%và nói rằng người ta vẫn dự kiến ​​rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ gần với mức thấp của phạm vi hướng dẫn.

[Bài viết này xuất phát từ British Caiwan Investing.com, đọc thêm, xin vui lòng đăng nhập vào cn.investing.com hoặc tải xuống ứng dụng Caiqing của Anh] Khuyến nghị đọc Bitcoin và Ethereum một lần nữa, liệu sửa đổi có tiếp tục không? Đột nhiên quan tâm đến Nhật Bản?Bank of America: Cổ phiếu của Hoa Kỳ vẫn có sẵn vào mùa hè. Các nhà đầu tư không nên rời khỏi lĩnh vực này vào tháng 5Đây là phần tổng hợp bắt đầu của GAP: Liu Chuan Pukou đã tăng hơn 2%trước tấm: Tuy nhiên, doanh số sản phẩm thường giảm!Vũ khí ma thuật nào tiết kiệm hiệu suất?Ứng dụng tài chính Zhitong đã được thông báo rằng vào ngày 21 tháng 4, theo dữ liệu dữ liệu chung của thông tin thị trường thông tin thị trường bán tải, 48.000 đơn vị trên thị trường bán tải vào tháng 3 năm 2023, giảm 13%năm của tháng trong năm năm qua.Vào tháng 3, một tháng -một tháng tăng 11%, tăng nhỏ hơn.Việc sản xuất xe bán tải trong tháng 3 năm nay đã giảm 7%trong năm -và xuất khẩu của xe bán tải là 07.200, giảm 29%.Thị trường trong nước tương đối ổn định, đặc biệt là ở các thị trường quận và thị trấn, tỷ lệ xe bán tải ở thị trường quận và thị trấn tăng đều đặn so với năm ngoái, và đạt được sự thu hẹp của những chiếc xe bán tải vào các thành phố lớn.Tổng doanh số của thẻ nhận tổng thể từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, giảm 7%so với năm trước, xu hướng tương đối ổn định và hiệu suất của sản xuất thẻ nhận vẫn rất tốt.

Vào tháng 3, doanh số của các nhà sản xuất bán tải được đặc trưng bởi sự đóng góp chung của doanh số bán hàng trong và ngoài nước.Great Wall Motors duy trì một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong thẻ bán tải. Một số công ty bán tải nắm bắt cơ hội xuất khẩu để đạt được sự gia tăng mạnh mẽ. Ví dụ, xe bán tải trên tường tuyệt vời, JAC, SAIC Chase và Futian Motor có xu hướng xuất khẩu mạnh và xuất khẩu cho hơn 30 %của một số nhà sản xuất.

Nhà sản xuất chính của thị trường bán lẻ trong nước vẫn tương đối ổn định. Jiang Ling Automobile và Zhengzhou Nissan đang có xu hướng tốt. Ba mô hình mạnh mẽ của bức tường lớn, Jiangling, Zhengzhou Nissan và Jiangxi Tuzuzu.Với sự khởi đầu tương đối ổn định của xe bán tải vào tháng 3, thị trường bán tải vào năm 2023 vẫn sẽ trở lại tăng trưởng.

Trong tương lai, áp lực tăng trưởng của thị trường xe bán tải sẽ lớn hơn, đặc biệt là suy thoái bất động sản đã mang lại nhu cầu tốt cho thẻ nhận hàng, nhưng xe bán tải vẫn có hiệu suất tốt hơn so với phương tiện thương mại tổng thể.Với sự gia tăng dần dần của văn hóa tiêu dùng bán tải, những nỗ lực của các nhà sản xuất khác nhau để cải thiện mức tiêu thụ xe bán tải cũng sẽ được phản ánh và ảnh hưởng của lợi ích thị trường bán tải từ việc mở rộng thị trường hành khách cũng sẽ xuất hiện thêm.

Theo giai điệu chung của việc quảng bá quốc gia các chính sách tiêu thụ ô tô, ba gói và chính sách bên phải của các mẫu xe bán tải là hỗ trợ mạnh mẽ cho tiêu thụ xe bán tải. Các công ty xe hơi chính cũng đã ra mắt các sản phẩm bán tải chở khách.Được thúc đẩy bởi sự thúc đẩy ngày càng hoạt động của văn hóa thẻ bán tải, mức tiêu thụ thị trường bán tải đã tiếp tục tăng cao.Sự kết hợp của đại bác thương mại, súng kim cương và súng chở khách trong loạt súng Great Wall Gun phản ánh xu hướng mới của văn hóa bán tải.Kể từ phi công phi công của xe bán tải năm 2016, tầm quan trọng của nhà nước đối với việc tự do hóa xe bán tải vào thành phố đã tăng từ các bộ và hoa hồng cho Hội đồng Nhà nước lần đầu tiên. Lệnh cấm nâng của Pickup đã một lần nữa mở ra hỗ trợ chính sách mạnh mẽ.

Khu vực của thị trường xe bán tải của quốc gia đã trở về phía bắc. Trong hai năm qua, thị trường Tây Bắc và Đông Bắc rất mạnh. Nhu cầu thị trường ở Tây Nam, Nam Trung Quốc và Trung và Nam Trung Quốc tương đối yếu.Tuy nhiên, chính sách dịch và kiểm soát từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022 đã dẫn đến mất doanh số rất lớn. Đặc biệt, nhu cầu về thẻ nhận ở khu vực Tây Bắc đã bị ảnh hưởng bởi kiểm soát niêm phong dịch và tổn thất bán hàng lớn hơn.

Vào tháng 3, Xi'an, Huangshan, Leshan và các thị trường khác đã nóng lên quyết liệt. Cáp Nhĩ Tân và các thị trường khác đã giảm đáng kể -một năm, và việc cải thiện việc cải thiện kiểm soát dịch bệnh đã thúc đẩy rất nhiều việc thúc đẩy thị trường ô tô.1. So với thị trường xe bán tải quốc gia vào tháng 3 năm 2023, doanh số bán hàng bán tải của 48.000 đơn vị vào tháng 3 năm 2023, giảm 13%, ở mức thấp trong tháng 3 trong năm năm qua.

Vào tháng 3, một tháng -một tháng tăng 11%, tăng nhỏ hơn.Do việc sản xuất thẻ nhận hàng bị chặn theo dịch bệnh năm ngoái, tình hình nhu cầu trong xe bán tải năm nay được cải thiện, thúc đẩy hiệu suất bán hàng trong nước và nước ngoài mạnh mẽ vào năm 2023 và sự gia tăng nhu cầu ở nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng liên tục của xuất khẩu xe bán tải liên tục . Đây cũng là đặc điểm của xuất khẩu xuất khẩu mạnh mẽ được phản ánh bởi ngành công nghiệp ô tô.

Trong năm 2018, 450.000 xe bán tải tăng 10%; khối lượng doanh số tích lũy của thẻ nhận trong năm 2019 là 440.000 đơn vị, giảm 3%; 480.000 đơn vị trong năm 2020, tăng 9%năm.Năm 2021, sự gia tăng gia tăng quá tải của thẻ thanh niên dần dần đi vào cuối năm 2021, khối lượng bán hàng của xe bán tải vào năm 2021 là 550.000, tăng 14%năm -so với thẻ ánh sáng truyền thống, nó đã rất mạnh.Thẻ nhận tổng thể vào năm 2022 tương đối ổn định, đạt 512.000 chiếc, giảm 6%so với năm 2021. So với xe tải, hiệu suất của sản xuất thẻ nhận vẫn rất tốt.Tổng doanh số của thẻ nhận tổng thể từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, giảm 7%so với cùng kỳ. Xu hướng của thẻ đón tương đối ổn định và doanh số giảm ít hơn so với cùng kỳ.

Dựa trên xu hướng trong hai năm qua, xe bán tải tốt hơn thẻ ánh sáng.2. Xu hướng hàng tháng của thị trường bán tải trên thị trường xe bán tải đã dao động vào năm 2022. Vào tháng 2 năm 2023, nó đã tăng mạnh -một năm.

Vào năm 2023, nó sớm hơn lễ hội mùa xuân trong những năm, vì vậy xu hướng được thực hiện vào tháng Hai vào tháng Hai đã tốt hơn. Các yếu tố lễ hội mùa xuân đã gây ra tiềm năng thị trường sớm phát hành và tăng trưởng năm đã hoạt động tốt.Xu hướng trong tháng 3 không có động lực liên tục.

Pickup là một mô hình dữ liệu sản xuất. Do tương đối ít xe bán tải trước lễ hội mùa xuân, xe bán tải đã bước vào mùa cao điểm sau lễ hội mùa xuân. Đây cũng là điểm tăng trưởng cho nhu cầu về các dự án và đơn vị kỹ thuật.Bán xe chở khách đại diện cho chất lượng cuộc sống và theo đuổi người tiêu dùng Trung Quốc, nhưng doanh số bán xe thương mại đại diện cho tình trạng phát triển của các doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc và chủ sở hữu tư nhân nhỏ. Chỉ có nhu cầu của xe thương mại mới xuất hiện. Chỉ có khả năng phục hồi trong thị trường xe hơi.

图说天下

×
{dede:qrcode/}
黄新德
姚苏蓉
赵静怡
丁晓红

今日头条

Lone Ranger Hadi: 12 phút trước khi nhạc jazz không bắt đầu nóng lên.
1
Lone Ranger Hadi: 12 phút trước khi nhạc jazz không bắt đầu nóng lên.

猜你喜欢

Các thông số sớm trước thị trường | Tăng cường phân tích giá của quặng sắt và giám sát thị trường; Zheng Shang đã thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các loại mới phụ thuộc như màu xanh lá cây thấp, chỉ số hàng hóa, thời tiết, hậu cần, v.v.

推荐文章

友情链接