Under 1980- och 1990-talen ökade andelen överviktiga och feta i Sverige

Under 1980- och 1990-talen ökade andelen överviktiga och feta i Sverige. Siffror från Försvarsmakten och Statistiska centralbyrån visar på en fortsatt uppgång till runt år 2000. Sedan dess har andelen överviktiga och feta stabiliserats. Ungefär 50 % vuxna män, 35 % vuxna kvinnor och 25 % barn räknas idag ha en för hög Body Mass Index (BMI). Övervikt ökar risken för att drabbas av allvarliga hälsoproblem, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, infertilitet samt vissa former av cancer. Studier har även kopplat psykisk ohälsa-dålig självkänsla, depression och ångest-till övervikt.
Grace Wellness har under flera år engagerat sig för frågor kring viktkontroll och hälsa. Vi vet idag att övervikt enormt komplicerat problem. Många kämpar i åratal för att tappa överflödskilon. Ofta står den konventionella sjukvården handfallen inför detta enorma folkhälsoproblem. Vår ambition är både att sprida kunskap om viktkontroll samt även att erbjuda redskap som underlättar varaktig viktreducering. För att tackla problemet måste individen hitta ett sätt att skapa en bättre balans mellan intag av energi (mat och dryck) i förhållande till förbrukning av energi (fysisk aktivitet). Genom att öka förbränningen av fett och samtidigt minska aptiten kan kosttillskott underlätta denna omställning.
Grace Wellness hemsida, www.gracewellness.nu, hittar du information om tre olika kosttillskott: Reducer fettförbränning, Xantan och Bredspektrum. Gå in och läs mer om hur de kan hjälpa dig tappa vikt och skapa förutsättningar för fysiskt välbefinnande och bättre hälsa. Våra preparat är baserade på omfattande vetenskaplig forskning. På hemsidan hittar du länkar till ett flertal studier. Inom kort kommer vi lansera ytterligare ett preparat som vi kallar Multinutrient. Välkommen till Grace Wellness !

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.