Telemarketing med hjälp av Bisfront

Har du funderat på att använda dig av telemarketing för att hitta nya kunder, lansera en
ny tjänst eller etablera dig på en ny marknad? Då kan du vända dig till Bisfront, ett av
nordens ledande bolag inom telemarketing. Vår erfarenhet sträcker sig från att hjälpa stora
börsnoterade bolag till enmanskonsulter. Med vår breda erfarenhet av telemarketing kan vi
hjälpa er att hitta era nya kunder och förmedla till dem varför just er tjänst är intressant.

Att hitta nya kunder eller etablera sig på en ny marknad kan idag vara en väldigt omfattande
och komplex procedur som kan kräva onödigt mycket tid. Därför kan vi på Bisfront med
vår breda erfarenhet inom telemarketing förenkla den processen och framför allt spara tid
åt dig. Genom en välbeprövad arbetsprocess kan Bisfront med telemarketing smidigt och
enkelt hjälpa till att etablera er på en ny marknad och öka er försäljning.

Att hitta den rätta målgruppen är en av de viktigaste aspekterna med telemarketing. Att
hitta dessa genom att endast utgå från omsättning och antalet anställda kan kännas något
tunt. Därav har vi på Bisfront tagit fram en heltäckande och unik databas som ger tillgång till
mer genomgående parametrar som till exempel hur stora medieinvesteringar företag gjorde
föregående år.

Bisfronts flera års erfarenhet med telemarketing har bidragit till att vi har tagit fram en
avancerad affärsmodell som bygger på en uppdelning av fem olika affärsområden. Bisfront
IT, Bisfront Finance, Bisfront Media, Bisfront HR och Bisfront Consulting. Genom den här
uppdelningen av affärsområden har vi kunnat specialisera oss och utveckla en heltäckande
branscherfarenhet som gör att vi med enkelhet kan nå ut till rätt målgrupper oavsett om det
är VD eller marknadschef man talar med.

Idag använder sig många internationella bolag av Bisfronts telemarketing för att snabbare
och effektivare ta sig in på den nordiska marknaden.

Gör det du också genom att ta kontakt med oss via www.bisfront.se eller på telefon 08-660
17 70. På hemsidan kan du även ta reda på mer om hur processen ser ut och hur ni kan öka
er försäljning med hjälp av Bisfronts telemarketing.

Comments are closed.