Städning i Stockholm

“Det är kul att se hur snabbt vi kunnat växa till oss” berättar Peter Svanborg. Peter är VD för Hjälp Hemma, ett företag I den relativt nya bransch som går under benämningen “Hushållsnära tjänster”.

“Från starten 2007 har vi haft en ständig tillväxt på cirka 40 procent vilket ju känns som en klart tillfredsställande framgång. Vårt företag sysselsätter i dag ca 100 anställda. Det är helt otroligt att se hur verksamheten blomstrat”, säger Peter.

HjälpHemma.se är det viktigt att alla anställda känner sig sedda. Att man inom ledningen förstår hur man upplevs, av såväl kunder som medarbetare. Ett sådant fokus är helt nödvändigt när man är verksam I en bransch som bygger på att tillgodose människors behov av avlastning i vardagen.

“Vi försöker hela tiden att bli bättre. Att erbjuda bättre tjänster och att bättre förstå hur människors vardag ser ut i dag”, förtsätter Peter. “Många familjer, kanske speciellt de som har barn, har ju svårt att få dagarna att räcka till. Tiden blir knapp och man hinner inte umgås och ha roligt i den utsträckning man skulle önska. Där kommer vi in och bidrar till mer utrymme för sådant som skapar gemenskap och gör att man kan må lite bättre i sin vardag”.

Hjälp Hemma har lyckats bra I sin målsättning, vilket går att avläsa I den takt verksamheten expanderat. Från att första året ha sysselsatt ca 25 anställda har arbetsstyrkan vuxit till att idag, fem år senare, omfatta drygt 100 medarbetare. “Detta avspeglar ett växande behov, som inte visar någon tendens på att avta”, avslutar Peter.

 

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.