Förnybar el

Förnybar el kommer från förnybara energikällor, alltså energikällor som hela tiden förnyar sig och inte kommer ta slut inom en överskådlig framtid. Det som räknas till förnybara energikällor är sol-, vind-, vatten-, och bioenergi. Man räknar alltså inte in kärnkraft eller fossila bränslen som kol, olja och naturgas till energi från förnybara källor. Idag förbrukar vi mer energi från icke förnybara källor vilket har en dålig inverkan på miljön. Istället måste vi alla jobba mot en hållbar utveckling varav förnybar el är en del av den. Förnybara energikällor släpper inte ut lika mycket växthusgaser som icke förnybara energikällor och kan därför göra att klimatförändringarna går långsammare. Satsar vi mer på förnybar el kan vi producera mycket inom Sverige och Europa vilket gör att vi inte blir lika beroende av att importera fossila bränslen. Mer om billig el på www.billigtelbolag.se

Väljer du att bli mer miljömedveten och byta till förnybar el behöver det inte bli särskilt mycket dyrare om året än med annan el. Du behöver nämligen bara betala några hundralappar mer om året. Dessutom, om du väljer att köpa förnybar el sätter det också press på elbolagen att satsa mer på miljöutveckling samt öka produktionen av förnybar el.  Utan denna förändring i efterfrågan hos oss konsumenter kommer utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion inte att förbättras. EU har satt ett mål om att år 2020 ska EU:s energiförbrukning bestå av 20 % förnybar el. Detta är ett framsteg även om den viktigaste delen för ökning av förnybar el ligger hos konsumenternas efterfrågan.

Comments are closed.