Bostadsrätt

Tänker du köpa en bostadsrätt? Att köpa en bostadsrätt anses ofta vara en investering för framtiden, speciellt om du köper i rätt område och när marknaden är lönsam. En bostadsrätt är en typ av boendeform där du äger rätten att bruka en bostadslägenhet eller lokal på obegränsad tid. Du äger själv inte fastigheten där bostaden ligger utan istället en andel i bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningen som i sin tur äger själva fastigheten där din och de andra medlemmarnas bostäder ligger. Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för fastighetens yttre och ni medlemmar som ansvarar för det inre underhållet.

Ofta brukar man ju säga att man köper en bostadsrätt. Detta är inte helt korrekt eftersom man inte köper lägenheten i sig utan rätten att bruka den. Det är endast en bostadsrättförening som har rätten att upplåta en lägenhet. Du som bostadsrättsinnehavare kan när du vill överlåta rätten att nyttja lägenheten till bostadsrättföreningen eller sälja rätten vidare till någon annan.

Fördelen med att bo i en bostadsrätt, förutom att det ses som en investering, är att du inte behöver fråga t.ex. en hyresvärd när du vill renovera eller tapetsera din lägenhet. Eftersom det är du som äger rätten att bruka din bostadsrätt är det också du som bestämmer vad du vill göra invändigt. Du har även ett ansvar gentemot bostadsrättsföreningen att sköta underhållet i din bostadsrätt. Du bör därför komma ihåg att kontrollera om det är några stora renoveringar som behövs göras före du köper en bostadsrätt eftersom det då är du som måste betala för dem. bostadsvarderaren.se

Comments are closed.