När du behöver tillfälligt HR stöd

När du behöver tillfälligt HR stöd, vänd dig då till HRM Solutions! Våra konsulter har bred erfarenhet från både operativt och strategiskt arbete och vi har arbetat med både svenska och internationella uppdragsgivare. Med HRM Solutions får du det HR stöd du behöver. Surfa in på hemsidan hrmsolutions och läs mer om vårt företag. Om du har frågor eller önskar köpa våra tjänster, kontakta oss på +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

Företag och organisationer som genomgår en omfattande omstrukturering har ofta behov av att stärka sin HR funktion. För sådana situationer erbjuder HRM Solutions vad vi kallar HR Interim Management. Under en expansionfas, till exempel vid företagsförvärv, kan vi gå in och bygga upp eller vidareutveckla HR funktionen. Under en avyttringprocess  hjälper vi till och ser till att övergången blir okomplicerad.

HRM Solutions erbjuder också ett mentorsprogram. Detta syftar framför allt till att utbilda HR personal som nyligen befordrats eller på andra sätt fått ett utvidgat ansvarsområde. Vi hjälper till och fungerar som bollplank i situationer när en HR chef eller HR konsult ställs inför nya situationer och problem. Programmet tar fasta på individuella förutsättningar och den unika organisationskultur som råder. Vanligtvis sträcker sig mentorprogrammet över ett år och delas upp på omkring 10 tillfällen. Programmet föregås av ett kostnadsfritt möte för att klargöra målsättning och syfte.

Med HRM Solutions får du genuint yrkeskunnande och professionalism. Våra tidigare kunder inkluderar bland annat Industrifonden, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Menigo Foodservice. På http://hrmsolutions.se/vara-tjanster/hr-project-management hittar du mer information om oss. Besök oss idag!